วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 ดร.สรจักร เกษมสุวรรณ อุปนายกสภา มทร.อีสาน ลงพื้นที่ มทร.อีสาน ศูนย์การศึกษาหนองระเวียง ในโอกาสติดตามการเตรียมความพร้อมเพื่อจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมี ดร.สฤษดิ์ ติยะวงศ์สุวรรณ ผู้ช่วยอธิการบดี อาจารย์สรวิศ ต.ศิริวัฒนา ผู้ช่วยอธิการบดี และเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัย ร่วมให้การต้อนรับ พร้อมนำเยี่ยมชมพื้นที่และรายงานความคืบหน้าในการจัดเตรียมงาน ทั้งนี้ทางผู้รับผิดชอบดำเนินการในส่วนต่าง ๆ ได้ชี้แจงโดยสรุปว่า สำหรับความพร้อมของ มทร.อีสาน สำเร็จไปแล้วว่า 80 เปอร์เซ็นต์ ยังเหลือในบางรายการที่ต้องเร่งดำเนินการอีกเพียงเล็กน้อย ซึ่งคาดว่าจะเสร็จลุล่วงก่อนถึงวันจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2564 อย่างแน่นอน

ข่าว : จิตสุภา ประหา
ภาพ : พลกฤต จารัตน์

More from my site