อุปนายกสภา มทร.อีสาน ลงพื้นที่ติดตามการเตรียมงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ […]

มทร.อีสาน จัดอบรมหลักสูตรผู้ตรวจประเมินกิจกรรม 7 ส. เพื่อคัดเลือกบุคคลคุณภาพเป็นผู้ตรวจประเมินกิจกรรม 7 ส. ของมหาวิทยาลัย

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ […]

สถาบันบริการวิชาการแห่ง มทร.อีสาน ส่งเสริมทักษะวิทย์-คณิต ให้แก่นักเรียนชั้น ม.1 โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดป่าจิตตสามัคคี)

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ […]