มทร.อีสาน ต้อนรับ สสว. หารือมาตรการการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐเพื่อสร้างโอกาสและช่องทางการตลาดให้กับ SMEs

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ […]