เมื่อเร็ว ๆ นี้ นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มทร.อีสาน ได้ส่งผลงาน “การประกอบฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ในความเป็นจริงเสมือน ผ่านแว่นวีอาร์” กลุ่มผลงาน โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ ประเภทผลงาน นิสิต นักศึกษา เข้าร่วมการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 23 (NSC 2021) ซึ่งผลปรากฎว่า ผลงานของนักศึกษา มทร.อีสาน ผ่านการคัดเลือกในรอบที่ 2 (รอบนำเสนอผลงาน) เป็น 1 ใน 50 ทีม จากทีมผู้ส่งผลงานเข้าร่วมคัดเลือก 500 ผลงาน โดยจากการคัดเลือกนี้ นักศึกษาได้รับเงินทุนสนับสนุนจากโครงการเพื่อนำไปพัฒนาต่อยอดสู่การเข้าไปแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศต่อไป

สำหรับผลงานดังกล่าวมี อาจารย์ธนินทร์ ระเบียบโพธิ์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา และทีมงานนักศึกษาผู้พัฒนาผลงาน 3 ราย ดังนี้ นายปรมะ อาสมะ นายธนากร ทันบุญ และนายศุภกรณ์ กิ่งโคกกรวด ทั้งนี้ มทร.อีสาน จึงขอเชิญชวนทุกท่านร่วมส่งกำลังใจให้กับนักศึกษาคนเก่งทั้ง 3 คน ในการผลิตผลงานเพื่อคว้ารางวัลชนะเลิศในการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 23 (NSC 2021) ในเดือนมีนาคม 2564 นี้

ข่าว : จิตสุภา ประหา
ที่มา : คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มทร.อีสาน

More from my site