วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 อาจารย์ ดร.ขนิษฐา ชัยบรรดิษฐ พร้อมคณะอาจารย์และเจ้าหน้าที่คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ลงพื้นที่ตำบลบึงสำโรง อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา เพื่อการลงนามข้อตกลงการจ้างงานประชาชน บัณฑิตจบใหม่ และนักศึกษา ใน “โครงการพัฒนาแหล่งน้ำผิวดินและใต้ดินในไร่นาเพื่อการเกษตร ตำบลบึงสำโรง อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา” ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ U2T)

ที่มา : คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.อีสาน
เผยแพร่ : จิตสุภา ประหา

More from my site