วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 อาจารย์ ดร.ติณณ์ ถิระกุลโตมร พร้อมคณะอาจารย์และเจ้าหน้าที่คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.อีสาน ลงพื้นที่ตำบลมะเกลือใหม่ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา เพื่อการลงนามข้อตกลงการจ้างงานประชาชน บัณฑิตจบใหม่ และนักศึกษา ในโครงการพัฒนาระบบน้ำชุมชนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต ตำบลมะเกลือใหม่ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา” ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ U2T)

ที่มา : คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.อีสาน
เผยแพร่ : จิตสุภา ประหา

More from my site