วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 ผศ.ดร.อภิชาต ติรประเสริฐสิน รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีดิจิทัลและสารสนเทศ มทร.อีสาน เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัย เข้าร่วมงานแถลงข่าว งานประกาศรางวัลภาพยนตร์แห่งชาติ สุพรรณหงส์ ครั้งที่ 29 ณ ศูนย์การค้าเอ็มควอเทียร์ กรุงเทพมหานคร ซึ่งการจัดงานประกาศรางวัลภาพยนตร์แห่งชาติ “สุพรรณหงส์” ครั้งที่ 29 ครั้งนี้ มาในกรอบแนวคิด “ฮัก…หนังไทย” และเป็นการจัดงานประกาศรางวัลให้กับภาพยนตร์ไทย ประจำปี 2562-2563 จัดโดยสมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์แห่งชาติ ร่วมกับ กระทรวงวัฒนธรรม จังหวัดนครราชสีมา กลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์ ร่วมกันจัดงานประกาศรางวัลภาพยนตร์แห่งชาติ สุพรรณหงส์ ครั้งที่ 29 และมีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานเป็นหน่วยงานที่ช่วยประสานงานและประชาสัมพันธ์ตลอดการดำเนินงาน ทั้งนี้งานดังกล่าวจะจัดขึ้นอย่างเป็นทางการ ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 ณ MCC HALL ชั้น 3 เดอะมอลล์โคราช จังหวัดนครราชสีมา เพื่อเป็นการฟื้นฟูอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทย และการท่องเที่ยวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ได้รับผลกระทบจากโรคระบาดโควิด-19 ในช่วงที่ผ่านมา

ที่มา : ผศ.ดร.อภิชาต ติรประเสริฐสิน
เรียบเรียง : จิตสุภา ประหา

More from my site