คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.อีสาน ลงพื้นที่ตำบลบึงสำโรง โคราช พัฒนาแหล่งน้ำผิวดินและใต้ดินในไร่นาเพื่อการเกษตร

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ […]

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.อีสาน ลงพื้นที่ตำบลมะเกลือใหม่ โคราช เตรียมพัฒนาระบบน้้ำช่วยชุมชน

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ […]

คณะบริหารธุรกิจ มอบรางวัลให้กับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลจากการประกวดคลิปวิดีโอ “แต่งกายดี มีวินัย ใส่ใจกฎระเบียบ”

สโมสรนักศึกษา คณะบริ […]