วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 ผศ.ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดี มทร.อีสาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารจากทุกวิทยาเขต คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และศิษย์เก่า วทอ. วขอ. และมทร.อีสาน ร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพ ดร.เทอดทูล ขำวิลัย อดีตผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา และผู้ช่วยอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ณ วัดสุทธจินดา ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา ซึ่งบรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความรักความอาลัยที่ทุกคนทั้งทางครอบครัว กลุ่มเพื่อน กลุ่มลูกศิษย์ กลุ่มสถาบันราชมงคลอีสานต่างเดินทางมาด้วยใจมาร่วมกันส่งท่านเป็นครั้งสุดท้าย

สำหรับ มทร.อีสาน แล้ว ดร.เทอดทูล ขำวิลัย เป็นบุคคลสำคัญ ท่านได้ทำคุณประโยชน์และคุณงามความดีอย่างมากเพื่อสถาบัน แม้ว่าท่านจะเกษียณอายุราชการไปแล้วแต่ท่านได้ให้การสนับสนุน มทร.อีสาน จวบจนวาระสุดท้ายของชีวิต ซึ่งความดีของท่านเป็นที่ประจักษ์และเป็นแบบอย่างให้แก่บุคลากรและนักศึกษา มทร.อีสานรุ่นหลังได้นำมาปฏิบัติตามได้เป็นอย่างดี

ข่าว : จิตสุภา ประหา
ภาพ : พลกฤต จารัตน์

More from my site