วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 ผศ.ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดี มทร.อีสาน พร้อมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ร่วมต้อนรับ ผศ.ดร.อานนท์ แสนน่าน และคณะ เครือข่ายหมู่บ้านวิสาหกิจชุมชนท้องถิ่น เรารักประเทศไทย ในโอกาสมาร่วมหารือและลงนามข้อตกลงความร่วมมือ ว่าด้วยเรื่อง โครงการวิจัยและพัฒนาการปลูกผลิตภัณฑ์ กัญชา-กัญชง เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบการผลิตและใช้กัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ โดยจะร่วมกันพัฒนาและวิจัยด้านกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์โดยเฉพาะ ซึ่งจะส่งเสริมให้มีถ่ายทอดองค์ความรู้สู่เครือข่ายหมู่บ้านต่าง ๆ ที่อยู่ในกลุ่มเครือข่ายหมู่บ้านวิสาหกิจชุมชนท้องถิ่น เรารักประเทศไทย สู่การสร้างอาชีพภายใต้การควบคุมดูและของนักวิชาการจาก มทร.อีสาน สู่การสร้างเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ต่อไป

ข่าว : จิตสุภา ประหา
ภาพ : ไพฑูรย์ เคนท้าว

More from my site