มทร.อีสาน จับมือ เครือข่ายหมู่บ้านวิสาหกิจชุมชนท้องถิ่น เรารักประเทศไทย วิจัยและพัฒนาการปลูกผลิตภัณฑ์ กัญชา-กัญชง เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ […]