วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 ผศ.พงศ์ทร สาตรา รองอธิการบดีฝ่ายส่งเสริมและพัฒนากิจการ มทร.อีสาน เป็นตัวแทน ผศ.ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดี มทร.อีสาน ต้อนรับ นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา และคณะ ในการเข้าเยี่ยมชมพื้นที่ มทร.อีสาน ศูนย์การศึกษาหนองระเวียง เพื่อหารือและเยี่ยมชมการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย โดยโอกาสนี้ ผศ.พงศ์ทร สาตรา ได้นำเสนอเกี่ยวกับภารกิจต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย การจัดการเรียนการสอน รวมถึงการจัดสรรพื้นที่ภายในศูนย์การศึกษาหนองระเวียง พร้อมนำนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา และคณะ เยี่ยมชมโดยรอบศูนย์การศึกษาหนองระเวียง เพื่อเป็นข้อมูลในการสนับสนุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เตรียมการสร้างเส้นทางสัญจรโดยรอบพื่นที่ศูนย์การศึกษาหนองระเวียง ซึ่งจะเป็นการเชื่อมต่อเส้นทางระหว่าง อบต.หนองระเวียง และ อบต.มะเริง ต่อไปในอนาคต โดยคาดว่าหากดำเนินการสร้างแล้วนั้นจะประโยชน์ให้แก่นักศึกษาและประชาชนโดยรอบได้มีเส้นทางสัญจรสัญจรที่ดีขึ้น ส่งผลให้ความเจริญเข้าถึงพื้นที่ชุมชนได้มากยิ่งขึ้นตามไปด้วย

ข่าว/ภาพ : ไพฑูรย์ เคนท้าว
เรียบเรียง : จิตสุภา ประหา

More from my site