วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน พร้อมกับคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัย อาจารย์อาวุโส รวมถึงศิษย์เก่า ยุค วทอ. วขอ. ร่วมเป็นเจ้าภาพในพิธีสวดพระอภิธรรม งานพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ ดร.เทอดทูล ขำวิลัย อดีตผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา และผู้ช่วยอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ณ วัดสุทธจินดา ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา

สำหรับ มทร.อีสาน แล้ว ดร.เทอดทูล ขำวิลัย เป็นบุคคลสำคัญ ท่านได้ทำคุณประโยชน์และคุณงามความดีอย่างมากเพื่อสถาบัน แม้ว่าท่านจะเกษียณอายุราชการไปแล้วแต่ท่านได้ให้การสนับสนุน มทร.อีสาน จวบจนวาระสุดท้ายของชีวิต ทั้งนี้ผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษา และศิษย์เก่า มทร.อีสาน จึงขอร่วมส่งท้ายแสดงความอาลัยอย่างสุดซึ้ง กับการจากไปอย่างสงบของท่าน และขอร่วมส่งดวงวิญญาณท่านไปยังที่สงบสุขนับแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ข่าว : จิตสุภา ประหา
ภาพ : ดร.ธนนันต์ อยู่หว่าง และ พลกฤต จารัตน์

More from my site