วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 ผศ.ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน พร้อมด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัย เดินทางเข้าพบ ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ณ บ้านต้นสน ซอยปรีดีพนมยงค์ 71 กรุงเทพมหานคร ในโอกาสเข้าร่วมหารือแนวทางการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยในปี 2564 นี้ และเป็นโอกาสอันดีสำหรับการสวัสดีปีใหม่ 2564 แด่นายกสภามหาวิทยาลัย โดยได้มีการมอบของที่ระลึกมหาวิทยาลัย และกระเช้าผลไม้ ที่เป็นผลผลิตจากวิทยาเขตร้อยเอ็ด ณ ทุ่งกุลาร้องไห้ ในครั้งนี้ด้วย

ข่าว : จิตสุภา ประหา
ที่มา : สำนักงานอธิการบดี มทร.อีสาน
หมายเหตุ : สื่อมวลชนสามารถนำข่าวไปเผยแพร่โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

More from my site