มทร.อีสาน นครราชสีมา จัดปฐมนิเทศผู้เข้าร่วมโครงการมหาวิทยาลัยสู่ชุมชน สร้างรากแก้วให้ประเทศ พร้อมยกทัพยกระดับชุมชนเข้มแข็งให้คนโคราช

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ […]