ผศ.ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดี มทร.อีสาน กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ของประเทศไทยในปัจจุบันยังอยู่ในระดับที่ไม่ปลอดภัย ซึ่งมหาวิทยาลัยเห็นควรต้องปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว และให้นักศึกษาเรียนออนไลน์ทุกกรณี เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อดังกล่าว โดยนอกจากเรื่องการป้องกันที่ต้องติดตามสถานการณ์และต้องเฝ้าระวังอย่างเคร่งครัดแล้ว การเรียนการสอนก็เป็นสิ่งสำคัญสำหรับสถานศึกษาในทุกพื้นที่ ด้าน มทร.อีสาน เอง เมื่อต้องปรับเปลี่ยนสู่ระบบออนไลน์ทั้งหมดนั้น ทางอาจารย์ผู้สอนซึ่งเป็นผู้มีบทบาทสำคัญ จึงต้องปรับสื่อการสอนและกิจกรรมให้เหมาะสมกับรูปแบบที่เปลี่ยนแปลงไปนี้ด้วย เพื่อดึงดูดความสนใจของผู้เรียนและสร้างบรรยากาศการเรียนให้มีความสนุกสนาน และด้านนักศึกษานั้น เมื่อต้องปรับตัวสู่การเรียนรูปแบบออนไลน์แล้วสิ่งสำคัญที่จะทำให้การเรียนมีประสิทธิภาพได้ คือ ความตั้งใจและการมีสมาธิในการเรียนอย่างเต็มที่ แม้ว่าสภาพแวดล้อมจะต่างออกไปจากการเรียนในห้องเรียนก็ตาม ทั้งนี้ทางมหาวิทยาลัยจึงมีข้อแนะนำสำหรับนักศึกษาเพื่อให้การเรียนออนไลน์ช่วงโควิด-19 เป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ 6 ข้อ ดังนี้ 1. เข้าห้องเรียนก่อนเวลาอย่างน้อย 10 นาที เพื่อเรียกสมาธิและเตรียมความพร้อมก่อนเริ่มเรียน 2. นั่งให้เรียบร้อย เปิดกล้องให้ผู้สอนเห็นหน้าผู้เรียนได้ชัดเจน เพื่อให้การสื่อสารระหว่างผู้สอนและผู้เรียนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 3. ทำธุระส่วนตัวให้เรียบร้อยก่อนเข้าห้องเรียน เพื่อไม่ให้เป็นการรบกวนผู้อื่นในการเรียน 4. ไม่ควรลุกออกจากหน้าจอโดยไม่จำเป็น เพื่อที่จะได้ไม่พลาดสาระสำคัญระหว่างจัดการเรียนการสอน 5. เมื่อไม่เข้าใจให้ส่งคำถามผ่านแชท หรือกดปุ่มยกมือ 6. ให้ความร่วมมือในการเรียนทุกครั้ง เพื่อให้บรรยากาศการเรียนการสอนเป็นไปด้วยความสนุกสนานและไม่น่าเบื่อจนเกินไป

นอกจากนี้ในระหว่างที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ยังไม่คลี่คลาย ขอให้บุคลากรและนักศึกษาดูแลตนเอง ด้วยการสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า หมั่นล้างมือด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์เป็นประจำ เว้นระยะห่างทางสังคมอย่างน้อย 1-2 เมตร และใช้แอปพลิเคชัน “ไทยชนะ” หรือ “หมอชนะ” เพื่อป้องกันการกระจายของเชื้อโรค และเฝ้าระหว่างตนเองให้ปลอดภัยอยู่เสมอ อีกทั้งขอให้งดการเดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยงหรือที่แออัดโดยไม่จำเป็น โดยหากมีความจำเป็นควรแจ้งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หรืออาสาสมัครในพื้นที่ได้ทราบ และเมื่อเดินทางกลับแล้วต้องกักตัว 14 วัน เพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมส่วนรวม อย่างไรก็ดีหากเราร่วมมือกันป้องกันตัวเองอย่างเคร่งครัด ช่วยกันอยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ เราจะผ่านสถานการณ์การแพร่ระบาดนี้ไปได้อีกครั้งครับ ผศ.ดร.วิโรจน์ กล่าวทั้งท้าย

ข่าว : จิตสุภา ประหา
ภาพ : พฤษภา ยิ้มมั่น
หมายเหตุ : สื่อมวลชนสามารถนำข่าวไปเผยแพร่โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า