มทร.อีสาน-โพล เผย หากประชาชนร่วมกันมีจิตสำนึกต่อส่วนรวม จะสามารถรับมือสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 รอบใหม่นี้ได้

ผศ.ดร.วิโรจน์ ลิ้มไข […]