สถาบันบริการวิชาการแห่ง มทร.อีสาน จัดโครงการส่งเสริมทักษะวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ฝึกทักษะให้แกนักเรียนชั้น ม.1 โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดป่าจิตตสามัคคี)

วันที่ 18 มกราคม 256 […]

นักศึกษา คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม มทร.อีสาน สร้างผลงาน 3D ได้รับคัดเลือกเป็น 1 ใน 5 ทีม เข้าแสดงในงาน Bangkok Design Week 2021

นายคมกริช ธาระวานิช […]

มทร.อีสาน ร่วมถวายราชสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

วันที่ 18 มกราคม 256 […]