บุคลากรกองพัฒนานักศึกษาและนักศึกษา มทร.อีสาน พร้อมใจทำกิจกรรม ณ มทร.อีสาน นครราชสีมา และศูนย์การศึกษาหนองระเวียง

วันที่ 30 มกราคม 256 […]

สถาบันบริการวิชาการแห่ง มทร.อีสาน นำทีมคณาจารย์สาขาชีววิทยาประยุกต์ มทร.อีสาน เสริมทักษะวิทย์-คณิต ให้แก่นักเรียนโรงเรียนเทศบาล 5 (วัดป่าจิตตสามัคคี)

วันที่ 26-27 มกราคม […]

มทร.อีสาน ประชุมร่วม มรภ.นครราชสีมา และเทศบาลนคร นครราชสีมา พัฒนาโครงข่ายถนนระดับเมืองโคราช ก่อสร้างถนน 2 ราช เพื่อสร้างพื้นที่การเรียนรู้สมัยใหม่ให้กับเมือง

วันที่ 29 มกราคม 256 […]

มทร.อีสาน ต้อนรับวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา ในโอกาสสวัสดีปีใหม่ 2564 และร่วมหารือเกี่ยวกับการจัดสร้างอาคาร ณ ศูนย์การศึกษาหนองระเวียง

วันที่ 28 มกราคม 256 […]

อธิการบดี มทร.อีสาน ร่วมประชุมกรมการจังหวัดนครราชสีมา พร้อมเสนอแนวทางเพื่อแก้ไขสถานการณ์ความขัดแย้งในระดับประเทศ

วันที่ 28 มกราคม 256 […]

มทร.อีสาน รับมอบผลงานภาพพิมพ์ จากอาจารย์สาขาวิชาทัศนศิลป์ เพื่อนำไปประดับและจัดแสดง ณ ศูนย์การศึกษาหนองระเวียง

วันที่ 25 มกราคม 256 […]