วันที่ 29 ธันวาคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระบิล พ้นภัย คณบดีคณะบริหารธุรกิจ พร้อมด้วยตัวแทนคณาจารย์และนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน ร่วมรับมอบเครื่องวัดอุณหภูมิอินฟราเรด จำนวน 2 เครื่อง จากคุณเสาวลักษณ์ ชำนาญนาค ศิษย์เก่าคณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัญฑิต (M.B.A.) รุ่นที่ 3 ซึ่งปัจจุบันเป็นเจ้าของร้าน 7-11 สาขามหาชัย อ.เมือง จ.นครราชสีมา ทั้งนี้ มทร.อีสาน และคณะบริหารธุรกิจ ขอขอบคุณ คุณเสาวลักษณ์ ชำนาญนาค ที่นำเครื่องวัดอุณหภูมิมามอบให้ในครั้งนี้ เพื่อนำไปใช้ตรวจวัดอุณหภูมินักศึกษา บุคลากร และผู้มาติดต่อราชการ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดระลอกใหม่ของไวรัสโควิด-19 ต่อไป

ข่าว : จิตสุภา ประหา
ที่มา : คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน
หมายเหตุ : สื่อมวลชนสามารถนำข่าวไปเผยแพร่โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

More from my site