วันที่ 25 ธันวาคม 2563 ทีม Slot นักศึกษาสาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ ในการคว้ารางวัลชนะเลิศการแข่งขันไอเดียธุรกิจระดับประเทศ พร้อมรับทุนการศึกษา มูลค่า 50,000 บาท ในการประกวด สุดยอดไอเดียสร้างสรรค์ Smart Start Idea by GSB Startup ภายใต้โครงการ GSB Innovation Club โดย ความร่วมมือระหว่างสถาบันชุณหะวัณเพื่อการพัฒนาธุรกิจเอสเอ็มอีอย่างยั่งยืน มทร.อีสาน และธนาคารออมสิน ภายใต้หัวข้อ “ประกวด Creative Idea จากธุรกิจครอบครัว สานต่อเป็นเจ้าสัววัยเยาว์” โดยทีมนักศึกษา ประกอบด้วย นางสาวสุภนิช ด้วงจอกนอก นางสาวณัฐริกาญจน์ รักตลาด นางสาวสุธาวัลย์ โคนกระโทก และนางสาวปาณิสรา เจริญปรุ และมี อาจารย์ปิยมาภรณ์ เทียมจิตร และผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมพ์นิภา รัตนจันทร์ อาจารย์ประจำ สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ทั้งนี้สามารถรับชมผลงานของนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน ได้ ที่นี่

ที่มา : คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน
หมายเหตุ : สื่อมวลชนสามารถนำข่าวไปเผยแพร่โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

More from my site