วันที่ 28 ธันวาคม 2563 ผศ.ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดี มทร.อีสาน มอบหมายให้ ผศ.ดร.เอนก เจริญภักดี รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัยและโครงการพิเศษ และ ดร.ธนนันต์ อยู่หว่าง ผู้ช่วยอธิการบดี เป็นผู้แทน เข้าประชุมคณะกรรมการบริหารพื้นที่ภายในอาคารศาลากลาง​ จ.มุกดาหาร​ ณ​ ห้องประชุมดอกช้างน้าว​ ชั้น 2​ ศาลากลาง จ.มุกดาหาร โดยมี นายบุญเรือง​ เมฆฉิม รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร​ เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารพื้นที่ภายในอาคารศาลากลาง​ จ.มุกดาหาร ร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน ซึ่งจากการประชุมมีมติให้ มทร.อีสาน จัดตั้งสำนักงานชั่วคราวเพื่อใช้เป็นศูนย์ประสานงานของ​ มทร.อีสาน ในการปฏิบัติงานร่วมกับจังหวัดมุกดาหาร ส่วนราชการในพื้นที่ และภาคเอกชน เพื่อการขับเคลื่อนการจัดตั้ง​ มทร.อีสาน วิทยาเขตมุกดาหาร ณ ชั้น 5 ศาลาลากลาง จ.มุกดาหาร ต่อไป

ข่าว : จิตสุภา ประหา
ที่มา : ดร.ธนนันต์ อยู่หว่าง
หมายเหตุ : สื่อมวลชนสามารถนำข่าวไปเผยแพร่โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า