นักศึกษาสาขาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ คว้ารางวัลชนะเลิศระดับประเทศ ด้วยผลงานไอเดียสร้างสรรค์พลิกผันจากธุรกิจครอบครัว สานต่อเป็นเจ้าสัววัยเยาว์

วันที่ 25 ธันวาคม 25 […]

มทร.อีสาน ร่วมประชุมกับจังหวัดมุกดาหาร พร้อมจัดตั้งศูนย์ประสานงานเพื่อขับเคลื่อนวิทยาเขตมุกดาหาร

วันที่ 28 ธันวาคม 25 […]