วันที่ 25 ธันวาคม 2563 อาจารย์ธันยวรา อันอาตม์งาม รองผู้อำนวยการสถาบันระบบรางแห่ง มทร.อีสาน เข้าร่วมการสัมมนาเผยแพร่ผลการศึกษานโยบายการส่งเสริมอุตสาหกรรมระบบราง และการประชุมเชิงปฏิบัติการสนับสนุน local content ระบบราง โดย คณะอนุกรรมาธิการส่งเสริมอุตสาหกรรมขนส่งระบบราง ร่วมกับ กรมการขนส่งทางราง และสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร Admin วว. เทคโนโลยี คลองห้า จ.ปทุมธานี ซึ่งภายในงานมีการเสวนา เรื่อง แนวทางการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมขนส่งทางราง และมีการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับทราบความต้องการของผู้ประกอบการและผู้ใช้งานในอุตสาหกรรมระบบราง พร้อมเข้าเยี่ยมชมศูนย์ทดสอบมาตรฐานระบบขนส่งทางราง

ข่าว : จิตสุภา ประหา
ที่มา : สถาบันระบบรางแห่ง มทร.อีสาน
หมายเหตุ : สื่อมวลชนสามารถนำข่าวไปเผยแพร่โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

More from my site