วันที่ 25 ธันวาคม 2563 ผศ.สุรพจน์ วัชโรภากุล รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มทร.อีสาน เป็นประธานในพิธีปิดโครงการส่งเสริมทักษะการเล่นดนตรีสากลสำหรับเยาวชน นักศึกษาและบุคคลทั่วไป ณ อาคาร 6 ห้องดนตรีสากล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา โดยมี นายบำรุง เจริญพจน์ รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติหน้าที่แทน นายสุรวุฒิ เชิดชัย นายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา ร่วมเป็นเกียรติในพิธี และมีอาจารย์อดุลย์ เปลื้องสันเทียะ เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ ซึ่งโครงการนี้ได้รับทุนสนับสนุนจากทางเทศบาลนครนครราชสีมา โดยจัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างความสุขแก่คนทั่วไป โดยเฉพาะการส่งเสริมทักษะการเล่นดนตรีสากลสำหรับเยาวชน นักเรียน นักศึกษาและบุคคลทั่วไป ที่จะก่อให้เกิดการพัฒนาเยาวชนให้มีทักษะการเล่นดนตรี ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ที่หลากหลาย ทั้งการผ่อนคลายความเครียด จนถึงการประกอบอาชีพได้ต่อไปได้

ข่าว : จิตสุภา ประหา
ภาพ : พลกฤต จารัตน์
หมายเหตุ : สื่อมวลชนสามารถนำข่าวไปเผยแพร่โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

More from my site