วันที่ 24 ธันวาคม 2563 มทร.อีสาน จัดประชุมและเข้าดูพื้นที่เตรียมการจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมี ผศ.ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดี มทร.อีสาน เป็นประธานการประชุม พร้อมต้อนรับ รศ.ดร.สุจิระ ขอจิตต์เมตต์ ที่ปรึกษาคณะกรรมการดำเนินการจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรฯ และส่วนงานพลับพลาที่ประทับจากกองราชพิธี ซึ่งมีคณะผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุม อาคารเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 ศูนย์การศึกษาหนองระเวียง มทร.อีสาน โดยการประชุมในครั้งนี้ได้มีการหารือเรื่องความพร้อมของสถานที่จัดงาน รายละเอียดส่วนพิธีการ เส้นทางการรับเสด็จ และด้านการรักษาความปลอดภัย รวมถึงได้มีการประชุมในภาพรวมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งต้องป้องกันอย่างเคร่งครัด เพื่อรองรับการจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มทร.อีสาน ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2564 นี้

ข่าว : จิตสุภา ประหา
ภาพ : วารุณี กิตติสุทธิ์

More from my site