วันที่ 21-25 ธันวาคม 2563 แผนกงานพยาบาลและการประกันสุขภาพ งานบริการสวัสดิการนักศึกษาและสุขภาพอนามัย กองพัฒนนักศึกษา มทร.อีสาน ร่วมกับ คลินิกชุมชนอบอุ่นมหาชัย จัดโครงการตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรคเบาหวาน/โรคความดันโลหิตสูงของประชาชนกลุ่มอายุ 35 ถึง 74 ปี โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ทั้งนี้มีบุคลากรของมหาวิทยาลัยเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก

ข่าว : จิตสุภา ประหา
ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา มทร.อีสาน
หมายเหตุ : สื่อมวลชนสามารถนำข่าวไปเผยแพร่โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า