มทร.อีสาน จัดประชุมและเข้าดูพื้นที่เตรียมการจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562 พร้อมรับจริง 21 พฤษภาคม 2564

วันที่ 24 ธันวาคม 25 […]

แผนกงานพยาบาลฯ มทร.อีสาน ร่วมกับคลินิกชุมชนอบอุ่นมหาชัย จัดโครงการตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรคเบาหวานให้แก่บุคลากร

วันที่ 21-25 ธันวาคม […]