วันที่ 15 ธันวาคม 2563 ดร.อนิรุธ พิพัฒน์ประภา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและบริการวิชาการ ร่วมบรรยายหัวข้อ Industrial Management System for Enhancing Business’ Sustainable Development ในงาน 2020 UNTA Sustainability Lecture Series จัดโดย National Pingtung University of Science and Technology นำการบรรยายโดย Professor Dr.Hsiang Hsi Huang มีผู้สนใจเข้าร่วมกว่า 150 คน ซึ่งงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยในเครือข่ายด้านเกษตรในภูมิภาคเอเชีย ในการพัฒนาการเรียนรู้ร่วมกันของสมาชิกภายใต้ภาวะวิกฤตโควิด 19 โดยการคัดเลือกหัวข้อที่อยู่ในความสนใจเกี่ยวกับการสร้างความยั่งยืนในแต่ละด้าน 7 หัวข้อ โดย ดร.อนิรุธ พิพัฒน์ประภา เป็นหนึ่งหัวข้อที่ได้รับเชิญในการบรรยายครั้งนี้

ข่าว : วารุณี กิตติสุทธิ์
ที่มา : คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน
หมายเหตุ : สื่อมวลชนสามารถนำข่าวไปเผยแพร่โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

More from my site