สาขาเทคโนโลยีการเกษตรและสิ่งแวดล้อม จัดโครงการเกษตรตะโกราย ร้อยดวงใจ ดำนา-เกี่ยวข้าว 9 ตามรอยพ่อ : กิจกรรมที่ 1 ลงแขกเกี่ยวข้าว

วันที่ 21 ธันวาคม 25 […]

อาจารย์ มทร.อีสาน ร่วมบรรยายในงาน 2020 UNTA Sustainability Lecture Series แลกเปลี่ยนความรู้เพื่อพัฒนาระบบการเกษตรอย่างยั่งยืน

วันที่ 15 ธันวาคม 25 […]