วันที่ 20 ธันวาคม 2563 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จพื้นที่อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี โดยมี ดร. ชัยชนะ มิตรพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ จาก ETDA อาจารย์ ดร.อนิรุธ พิพัฒน์ประภา ผู้แทนจากคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เฝ้ารับเสด็จ และเสนอรายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการโมเดลการพัฒนาอีคอมเมิร์ซและการพัฒนาศักยภาพชุมชนด้วยอีคอมเมิร์ซ ที่ทางคณะบริหารธุรกิจ มทร. อีสาน เป็นแกนหลักในการขับเคลื่อนโครงการดังกล่าว

ข่าว : จิตสุภา ประหา
ที่มา : คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน

More from my site