ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. – มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จัดการฝึกอบรมปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน หลักสูตร 5 องค์ประกอบ รุ่นที่ 1/2564

วันที่ 22- 25 ธันวาค […]

อาจารย์คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน เฝ้ารับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ พร้อมเสนอความก้าวหน้าโครงการพัฒนาอีคอมเมิร์ซ

วันที่ 20 ธันวาคม 25 […]