วันที่ 18 ธันวาคม 2563 ดร.ธีระวัฒน์ อาจปรุ หัวหน้างานวิเทศสัมพันธ์ นางสาวนุสรา วิริยะกิจพัฒนา นักวิเทศสัมพันธ์ เป็นตัวแทน มทร.อีสาน เข้าร่วมพิธีทำบุญสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว นครราชสีมา เพื่อความเป็นสิริมงคล ณ สำนักงานหนังสือเดินทางฯ ชั้น 3 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาชา นครราชสีมา โดยมีผู้บริหารกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธานในพิธี

ข่าว : จิตสุภา ประหา
ที่มา : วิเทศสัมพันธ์ มทร.อีสาน

More from my site