นักศึกษาโปรแกรมวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ คว้า 3 รางวัลจากการแข่งขัน “ฮอนด้าประหยัดเชื้อเพลิง” Honda Eco Mileage Challenge ครั้งที่ 23

วัoที่ 15-16 ธันวาคม […]