วันที่ 16 ธันวาคม 2563 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดี พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญญาพร ดวงสา ผู้อำนวยการสถาบันชุณหะวัณเพื่อการพัฒนาธุรกิจเอสเอ็มอีอย่างยั่งยืน และ ดร.อุษณา แจ้งคล้อย รองผู้อำนวยการสถาบันชุณหะวัณฯ ฝ่ายบริหาร ได้เข้าพบ ดร.วีรพงศ์ มาลัย ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ณ อาคารสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เพื่อแสดงความยินดีในการเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการ สสว. พร้อมทั้งแนะนำภารกิจด้านการพัฒนาผู้ประกอบการของสถาบันชุณหะวัณฯ และศักยภาพของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ทั้งนี้ ดร.วีรพงศ์ มาลัย พร้อมด้วยทีมผู้บริหารได้ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจาก มทร.อีสาน เป็นอย่างดียิ่งพร้อมทั้งมีความยินดีที่มหาวิทยาลัยได้เข้ามามีส่วนในการประสานความร่วมมือเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการเอสเอ็มอีร่วมกันต่อไปในอนาคตเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย

ข่าว : วารุณี กิตติสุทธิ์
ที่มา : สถาบันชุณหะวัณเพื่อการพัฒนาธุรกิจเอสเอ็มอีอย่างยั่งยืน มทร.อีสาน
หมายเหตุ : สื่อมวลชนสามารถนำข่าวไปเผยแพร่โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราล่วงหน้า

More from my site