วันที่ 16 ธันวาคม 2563 มทร.อีสาน จัดกิจกรรมจิตอาสา ปรับภูมิทัศน์ภายในมหาวิทยาลัย ณ พื้นที่ศูนย์การศึกษาหนองระเวียง มทร.อีสาน โดยมี ผศ.ณรงค์ ผลวงษ์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ผศ.สุรพจน์ วัชโรภากุล รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ และ ดร.ธนนันต์ อยู่หว่าง ผู้ช่วยอธิการบดี นำทีมคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา จากวิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาปรับปรุงภูมิทัศน์ เกาะกลางถนน เพื่อสร้างทัศนียภาพที่สวยงาม และสร้างพื้นที่ส่วนรวมให้น่าอยู่และสะอาดอย่างต่อเนื่อง

ข่าว : จิตสุภา ประหา
ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา มทร.อีสาน
หมายเหตุ : สื่อมวลชนสามารถนำข่าวไปเผยแพร่โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

More from my site