วันที่ 15 ธันวาคม 2563 ผศ.ดร.บุญญาพร ดวงสา ผู้อำนวยการสถาบันชุณหะวัณเพื่อการพัฒนาธุรกิจเอสเอ็มอีอย่างยั่งยืน มทร.อีสาน ได้เข้าร่วมโครงการเทศกาลอีสานสร้างสรรค์ 2564 : ISAN CREATIVE FESTIVAL 2021 ภายใต้แนวคิด “Isan Crossing: อีสาน โคตรซิ่ง” ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด โดยภายในงานมีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โดยได้รับเกียรติจากนายศรัทธา คชพลายุกต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เดินทางมาเป็นประธานเปิดงาน และนายอภิสิทธิ์ ไล่สัตรูไกล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เป็นผู้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์การดำเนินโครงการฯ ซึ่งสถาบันชุณหะวัณเพื่อการพัฒนาธุรกิจเอสเอ็มอีอย่างยั่งยืน มทร.อีสาน ได้ร่วมลงนามความร่วมมือ่วมกับ สำนักส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ขอนแก่น (CEA ขอนแก่น) ภาคีเครือข่ายของจังหวัดขอนแก่น หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน พร้อมทั้งองค์กรระหว่างประเทศ และกลุ่มนักสร้างสรรค์จากทั่วภูมิภาคอีสานในครั้งนี้ด้วย นอกจากนี้แล้วองค์กรต่าง ๆ ที่มาร่วมงานยังได้ร่วมกันสร้างสรรค์กิจกรรมในเทศกาลอีสานสร้างสรรค์ 2564 หรือ ISAN CREATIVE FESTIVAL 2021 ระหว่างวันที่ 20 – 28 มีนาคม 2564 อีกด้วย

ข่าว : จิตสุภา ประหา
ขอบคุณภาพจาก FB : TCDC Khon Kaen
หมายเหตุ : สื่อมวลชนสามารถนำข่าวไปเผยแพร่โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

More from my site