มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ร่วมกับ MI GROUP , สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา , สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครราชสีมา , บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี นครราชสีมา , และ เครือข่ายธุรกิจ Biz Club นครราชสีมา

วันที่ 16 ธันวาคม 25 […]

สถาบันชุณหะวัณฯ มทร.อีสาน จับมือกับ CEA และ 18 องค์กรเครือข่ายลงนาม MOU พร้อมเปิดโครงการเทศกาลอีสานสร้างสรรค์ 2564

วันที่ 15 ธันวาคม 25 […]