วันที่ 14 ธันวาคม 2563 ผศ.สุรพจน์ วัชโรภากุล รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มทร.อีสาน พร้อมด้วย อาจารย์ปราณี สกุลลิขเรศสีมา อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจ เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัย มอบข้าวสารอาหารแห้งให้กับศูนย์พัฒนาฟื้นฟูผู้สูงอายุและผู้พิการเทศบาลนคร (เพาะชำ) นครราชสีมา เพื่อนำไปจัดเป็นถุงยังชีพให้ผู้ป่วยและผู้ยากไร้ในเขตเทศบาลต่อไป

ข่าว : จิตสุภา ประหา
ที่มา : อาจารย์ปราณี สกุลลิขเรศสีมา
หมายเหตุ : สื่อมวลชนสามารถนำข่าวไปเผยแพร่โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

More from my site