คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.อีสาน จัดแข่งขันประกวดเทคโนโลยี สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม วิศวกรรมตะโกราย ครั้งที่ 3  TET 2020

วันที่ 14 ธันวาคม 25 […]

การเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประจำปี 2563

วันที่ 14 ธันวาคม 25 […]