สมาคมศิษย์เก่า มทร.อีสาน มอบเงินช่วยเหลือนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ จำนวน 20,000 บาท

วันที่ 10 ธันวาคม 25 […]