สมาคมศิษย์เก่า มทร.อีสาน ร่วมกับ มทร.อีสาน จัดพิธีอัญเชิญพระบรมรูปหล่อในหลวง ร.9 ตั้งประดิษฐานภายในมหาวิทยาลัย

วันที่ 5 ธันวาคม 256 […]