คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.อีสาน หารือกับ บริษัท เอส.เอ็ม.ซี. (ประเทศไทย) จำกัด เตรียมทำความร่วมมือพัฒนาการศึกษาร่วมกัน

วันที่ 4 ธันวาคม 256 […]

มทร.อีสาน ร่วมกับ ETDA จัดโครงการโมเดลการพัฒนาอีคอมเมิร์ช หลักสูตรที่ 2 ด้านดิจิทัลระดับวิชาชีพ (Vocational Skill) พื้นที่ มทร.อีสาน นครราชสีมา

วันที่ 2-4 ธันวาคม 2 […]

มทร.อีสาน ร่วมกับ สมาคมธนาคารไทย จัดโครงการ “คนไทยยุคใหม่ ใส่ใจเรื่องเงิน รุ่นที่ 3/2563” เรียนรู้การบริหารเงินผ่านเกม The Money Monsters

วันที่ 4 ธันวาคม 256 […]

มทร.อีสาน จัดพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม

วันที่ 4 ธันวาคม 256 […]