วันที่ 2 ธันวาคม 2563 ผศ.ดร.วสันต์ ศรีเมือง ผู้อำนวยการสถาบันระบบรางแห่ง มทร.อีสาน และอาจารย์ธันยวรา อันอาตม์งาม พร้อมด้วยคณาจารย์และบุคลากรของสถาบัน เข้าเยี่ยมชมเทคโนโลยีระบบอาณัติสัญญาณของ บริษัท บอมบาร์ดิเอร์ ทรานสปอร์เทชั่น ซิกแนล (ประเทศไทย) จำกัด โดยมี Mr.Claudio Tiraferri Head of RCS Region APAC และ คุณวสุวี เอื้อนจิตร ผู้จัดการโครงการ ให้การต้อนรับ พร้อมนำเยี่ยมชม ทั้งนี้สำหรับ บริษัท บอมบาร์ดิเอร์ ทรานสปอร์เทชั่น ซิกแนล (ประเทศไทย) จำกัด มีการดำเนินธุรกิจในประเทศไทยมานานกว่า 30 ปี เป็นบริษัทที่มีความชำนาญด้านระบบปฏิบัติการเดินรถและอาณัติสัญญาณ ซึ่งปัจจุบันให้การดูแลรถไฟฟ้าสายสีชมพู เหลือง ทอง และรถไฟทางคู่ของไทย โดยภายหลังจากการเยี่ยมชมเทคโนโลยีระบบอาณัติสัญญาณแล้ว สถาบันระบบรางได้หารือร่วมกับบริษัท เพื่อวางแนวทางการจัดรูปแบบเรียนการสอนด้านเทคโนโลยีระบบปฏิบัติการเดินรถและระบบอาณัติสัญญาณให้สอดคล้องปัจจุบัน รวมถึงแนวทางการเรียนการสอนที่สามารถรองรับการพัฒนาระบบในอนาคตอีกด้วย

ข่าว : จิตสุภา ประหา
ที่มา : สถาบันระบบรางแห่ง มทร.อีสาน
หมายเหตุ : สื่อมวลชนสามารถนำข่าวไปเผยแพร่โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

More from my site