สถาบันระบบรางแห่ง มทร.อีสาน หารือบริษัท เอเซียเอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส (ไทยแลนด์) จำกัด เตรียมสร้างห้องทดสอบชิ้นส่วนระบบราง

วันที่ 1 ธันวาคม 256 […]

เปิดรับสมัครเข้าฝึกอบรมและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 1 ฝึกอบรมในระหว่างวันที่ 14-18 ธันวาคม 2563

สาขาวิศวกรรมพลังงานแ […]