คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ร่วมกับบริษัท จอห์นสัน คอนโทรลส์-ฮิตาชิ แอร์คอนดิชั่นนิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด จัดอบรมเทคโนโลยีด้านเครื่องปรับอากาศให้แก่นักศึกษา

วันที่ 26 พฤศจิกายน […]