กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มทร.อีสาน เข้าติดตามการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านระบบรางและการบิน ของ มทร.อีสาน ณ ศูนย์การศึกษาหนองระเวียง

วันที่ 25 พฤศจิกายน […]