วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรพจน์ วัชโรภากุล รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ อาจารย์สรวิศ ต.ศิริวัฒนา ผู้ช่วยอธิการบดี นางจันทนา  เอี่ยมสว่าง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตนภา สมบูรณ์ศิลป์ หัวหน้าศูนย์วัฒนธรรม นำบุคลากรศูนย์วัฒนธรรม กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน และนักศึกษาชมรมดนตรีพื้นถิ่นอีสานเข้าร่วมบันทึกเทปการแสดงศิลปวัฒนธรรมอีสาน ณ สถานีโทรทัศน์กองทัพบก (ททบ.5) ซึ่งจะใช้ออกอากาศในการจัดงาน 25 ปี “เพื่อนพึ่ง(ภาฯ) 2563” ในโอกาสครบรอบ 25 ปี มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ซึ่งงานจะจัดขึ้นในวันที่ 4-8 ธันวาคม 2563 ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ กรุงเทพมหานคร และจัดงานในรูปแบบเสมือนจริง ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในระหว่างวันที่ 4-13 ธันวาคม 2563 โอกาสนี้ ดร.สรจักร เกษมสุวรรณ อุปนายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้เดินทางไปร่วมให้กำลังใจนักดนตรีและนักแสดงในการบันทึกเทปด้วย

ทั้งนี้ มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย มีพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ทรงเป็นองค์นายกกิตติมศักดิ์ตลอดชีพ และ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงเป็นองค์ประธานกรรมการมูลนิธิฯ โดยเริ่มดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยให้พึ่งพาซึ่งกันและกัน มาตั้งแต่ปี 2538 ซึ่งมี ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย  นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เป็นรองประธานกรรมการที่ปรึกษา และ ดร.สรจักร เกษมสุวรรณ อุปนายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เป็นกรรมการมูลนิธิฯ

ที่มา : ศูนย์วัฒนธรรม มทร.อีสาน

เรียบเรียง : จิตสุภา ประหา

More from my site