วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน ได้ส่งมอบถุงยังชีพ ซึ่งมีอาหารแห้งและน้ำดื่ม ให้แก่ศูนย์พัฒนาฟื้นฟูผู้สูงอายุและผู้พิการ เทศบาลนครนครราชสีมา และศูนย์แพทย์ชุมชนเมือง 2 (วัดป่าสาละวัน) โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับผู้ป่วยด้อยโอกาสในพื้นที่ใกล้เคียงต่อไป ทั้งนี้สำหรับการส่งมอบถุงยังชีพดังกล่าวได้รับการประสานงานจาก อ.ปราณี สกุลลิขเรศสีมา อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจ เป็นผู้ประสานงานเพื่อให้ถุงยังชีพได้ส่งถึงมือผู้ด้อยโอกาสในจังหวัดนครราชสีมาอย่างทั่วถึงกัน

จิตสุภา ประหา /ข่าว
พลกฤต จารัตน์ /ภาพ
หมายเหตุ สื่อมวลชนสามารถนำข่าวไปเผยแพร่โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า