วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ รับมอบครุภัณฑ์รถขุด และเครื่องยนต์เฮริคอปเตอร์ มูลค่ารวมมากกว่า 10 ล้านบาท เพื่อใช้ในการเรียนการสอน

วันที่ 17 พฤศจิกายน […]

มทร.อีสาน เปิดแล้ว ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน และ ศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถ สาขาช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก

สาขาวิศวกรรมพลังงานแ […]