คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.อีสาน ร่วมกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 9 มทร. จับมือ สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล เพิ่มศักยภาพให้กับวิศวกรไทย

วันที่ 16 พฤศจิกายน […]